STIPENDIJA ZA PREVODIOCE S NEMAČKOG JEZIKA

Nemačka komisija Eurodrama u saradnji sa Bundeskanzleramtom u Austriji dodeljuje stipendiju u vrednosti od 1300€ za prevod jednog austrijskog savremenog dramskog teksta. BCMS prevodioci za nemački jezik mogu se javiti na
eurodrambcms@gmail.com za detaljniji opis stipendije kao i listu potrebnih dokumenata.
Ne propustite šansu!