KONKURS/NATJEČAJ ZA ORIGINALNA DRAMSKA D(J)ELA 2021.

Europska mreža za pozorišno/kazališno prevodilaštvo, i Eurodram BCMS komisija raspisuju dvogodišnji javni konkurs/natječaj za originalna dramska d(j)ela.

UVJETI

  • dramski tekstovi trebaju biti napisani na bosanskom/crnogorskom/hrvatskom/srpskom/zajedničkom jeziku na latiničnom pismu
  • dramski tekstovi ne treba da budu stariji od tri godine (napisani nakon 1.1.2018.)
  • u obzir dolaze izvođeni, kao i objavljeni tekstovi
  • kao kriterij u odabiru posebno će se c(ij)eniti originalnost i suvremena forma

PRIJAVA

Radovi se šalju anonimno, a prijava se sastoji iz dva koraka:

1) NEPOTPISANI tekst na latinici sa ŠIFRIRANIM NASLOVOM i u PDF formatu molimo poslati na adresu: eurodrambcms@gmail.com sa naznakom: KONKURS ORIGINALNA DJELA 2021.

2) Popuniti upitnik koji se nalazi na ovom linku

Rok za slanje je 15. 1. 2022.

Rezultati će biti objavljeni u martu/ožujku 2022. godine.

NAGRADA

Pob(j)ednički dramski tekst bit će preveden na jedan od jezika po izboru autorice/autora, a ovisno o raspoloživosti prevoditelja. Tri dramska teksta sa najviše glasova će biti promovirani u EURODRAM mreži sa preko 300 članova i 30 različitih komisija, a ukoliko uvjeti budu dozvoljavali, objavljeni i/ili predstavljeni u okviru javnih čitanja u 2022. godini.

O EURODRAMU

Eurodram je evropska mreža pozorišnog/kazališnog prevodilaštva koja pokriva jezike iz Evrope, centralne Azije i Mediterana, a čiji je osnovni cilj promocija dramskih tekstova i pr(ij)evoda. Mreža se sastoji od komisija nadležnih za četrdesetak jezika, odnosno broji tri stotine članova. Eurodram BCMS komisija zadužena je za bosanski/crnogorski/hrvatski/srpski jezik i sačinjena je od prevoditelj(ic)a i pozorišnih profesionalaca/ki iz BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.