Eurodram je evropska mreža pozorišnog prevodilaštva koja obuhvata jezike iz Evrope, centralne Azije i Mediterana a čiji je osnovni cilj da omogući profesionalcima i pozorišnoj publici da se upoznaju s mahom neobjavljenim dramskim delima. Mreža se sastoji od komisija nadležnih za četrdesetak jezika, odnosno broji tri stotine članova.

Eurodram BCMS komisija zadužena je za govore sa teritorija BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije i sačinjena je od prevodilaca/prevoditeljki i pozorišnih profesionalaca/ki.

Osnovni zadatak komisije je podsticanje sakupljanja i razmene dramskih tekstova i prevoda u okviru komisije, ali i među dramaturzima, prevodiocima, agentima i književnim udruženjima.

BCMS komisija Eurodrama prikuplja tekstove javnim konkursom jednom godišnje: svake neparne godine dramska dela napisana na BCMS jeziku, a svake parne prevode na BCMS jezik.