Eurodram je evropska mreža pozorišnog prevodilaštva koja obuhvata jezike iz Evrope, centralne Azije i Mediterana a čiji je osnovni cilj da omogući profesionalcima i pozorišnoj publici da se upoznaju s dramskim delima. Mreža se sastoji od komisija nadležnih za četrdesetak jezika, odnosno broji tri stotine članova.

Eurodram BCMS komisija zadužena je za govore sa teritorija BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije i sačinjena je od prevodilaca/prevoditeljki i pozorišnih profesionalaca/ki.

Osnovni zadatak komisije je podsticanje sakupljanja i razmene dramskih tekstova i prevoda u okviru komisije, ali i među dramaturzima, prevodiocima, agentima i književnim udruženjima.

BCMS komisija Eurodrama prikuplja tekstove javnim konkursom jednom godišnje: svake neparne godine dramska dela napisana na BCMS jeziku, a svake parne prevode na BCMS jezik.