BCMS komisija

Eurodram je evropska mreža pozorišnog prevodilaštva koja obuhvata jezike iz Evrope, centralne Azije i Mediterana a čiji je osnovni cilj da omogući profesionalcima i pozorišnoj publici da se upoznaju s mahom neobjavljenim dramskim delima. Mreža se sastoji od komisija nadležnih za četrdesetak jezika, odnosno broji tri stotine članova.

Eurodram BCMS komisija zadužena je za govore sa teritorija BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije i sačinjena je od prevodilaca/prevoditeljki i pozorišnih profesionalaca.

Osnovni zadatak komisije je podsticanje sakupljanja i razmene dramskih tekstova i prevoda u okviru komisije, ali i među dramaturzima, prevodiocima, agentima i književnim udruženjima.

 

BCMS komisija Eurodrama, kao i svaka komisija, prikuplja tekstove javnim konkursom jednom godišnje: svake neparne godine dramska dela napisana na BCMS jeziku, a svake parne prevode na BCMS jezik.

Komisija:

Anđelka Nikolić, rediteljka i prevodilac, Beograd

Tanja Šljivar, dramski pisac, Beograd

Karine Samardžija, prevodilac (francuski), Pariz

Yves-Alexandre Tripković, prevodilac (francuski), Pariz

Nikolina Židek, prevodilac (španski), Madrid/Buenos Aires

Ivana Krpan, prevodilac (španski), Zagreb

Iva Brdar, dramaturg, Beograd

Tiana Krivokapić, prevodilac (francuski), Pariz

Asja Krsmanović, dramaturg, Sarajevo

Dimitrije Kokanov, dramaturg, Beograd

Darko Lukić, teatrolog, Zagreb

Filip Grinvald, reditelj, Beograd

Jakub Novosad, prevodilac, Prag

Zoran Rakočević, reditelj, Crna Gora

Koordinacija:

Iva Brdar, dramaturg, Beograd

Tiana Krivokapić, prevodilac (francuski), Pariz

Zvanični sajt Eurodrama:

www.sildav.org/eurodram