Dimitrije Kokanov, diplomirao dramaturgiju na Akademiji umetnosti u Beogradu, masterirao na studijskom programu teorija umestnosti i medija Univerziteta umetnosti u Beogradu, a trenutno je student doktorskih naučnih studija teorije dramskih umetnosti, medija i kulture na FDU u Beogradu. Član je Udruženja dramskih umetnosti Srbije. Stalni je dramaturg Pozorišta Atelje 212 u Beogradu. Sarađuje kao dramaturg sa različitim autorima u oblasti pozorišnih i izvođačkih umetničkih praksi. Takođe radi kao filmski i TV scenarista.