Eurodram BCMS komisija raspisuje konkurs za prevode dramskih dela sa jezika Eurodram mreže (Evropa, centralna Azija i Mediteran) na jezik komisije (BiH, Crna Gora, Hrvatska i Srbija).

Prevodioci se pozivaju da pošalju gotove ili nedovršene prevode (bar 10%) dramskih tekstova.

Uslovi za slanje prevoda su sledeći:

  • prevodi ne bi trebalo da su već objavljeni (osim u periodici)
  • prevodi ne bi trebalo da su stariji od 5 godina
  • datum kad je napisan originalni tekst nije od presudnog značaja za selekciju, ali se po pravilu traže noviji tekstovi
  • uz svaki prevod treba poslati popunjenu prijavu koju možete naći na ovom linku
  • prevode slati na adresu: eurodramBCMS@gmail.com
  • rok za slanje je 31. decembar 2016.
Prevodi će biti ocenjivani na osnovu:
  • originalnosti i kvaliteta dramskog teksta
  • kvaliteta prevoda
  • relevantnosti teksta za područje na kome se govori BCMS jezik

Rezultati konkursa biće objavljeni u martu 2017. godine na sajtu Eurodrama, sajtu BCMS komisije i FB strani komisije.

Izabrani prevodi će biti promovisani u Eurodram mreži, a ukoliko uslovi to budu dozvoljavali, biće objavljeni i/ili prezentovani u okviru javnih čitanja.

Listu dosad objavljenih tekstova i prevoda možete videti na ovom linku.