EURODRAM BCMS KONKURS ZA ORIGINALNA DRAMSKA DELA

Eurodram, Evropska mreža za pozorišno prevodilaštvo, i Eurodram BCMS komisija raspisuju prvi bijenalni javni konkurs za originalna dramska dela.

USLOVI

  • dramski tekstovi treba da budu napisani na bosanskom/crnogorskom/hrvatskom/srpskom/zajedničkom jeziku
  • dramski tekstovi ne treba da budu stariji od tri godine (napisani nakon 1. januara 2015.)
  • autori/ke mogu poslati najviše jedan dramski tekst na konkurs
  • kao kriterijum u odabiru posebno će se ceniti originalnost i savremena forma

PRIJAVA

Prijava se sastoji iz dva koraka:

1) NEPOTPISANI tekst u PDF formatu poslati na adresu: BCMSkonkurs2017@gmail.com

2) Popuniti upitnik koji se nalazi na ovom linku
Rok za slanje je 31. decembar 2017.

Rezultati konkursa biće objavljeni u martu 2018. godine.

NAGRADA

Pobednički dramski tekst biće preveden na jedan od jezika po izboru autorke/autora (španski, francuski ili češki). Tri dramska teksta sa najviše glasova će biti promovisani u EURODRAM mreži sa preko 300 članova i 30 različitih komisija, a ukoliko uslovi budu dozvoljavali, objavljeni i/ili prezentovani u okviru javnih čitanja u 2018. godini.

 

O prethodnim selekcijama više ovde.

Za dodatne informacije možete pisati na eurodramBCMS@gmail.com