U novembru svake parne godine komisija raspisuje konkurs za prevode savremenih drama sa jezika Evrope, Severne Afrike i bliskog istoka na jezik BCMS komisije.