BCMS komisija Eurodrama, kao i svaka komisija, prikuplja tekstove javnim konkursom jednom godišnje: svake neparne godine dramska dela napisana na BCMS jeziku, a svake parne prevode na BCMS jezik.