Naredni konkurs za prevode Eurodram BCMS komisije biće raspisan u novembru 2018. godine. Na konkurs se mogu prijaviti prevodioci/teljke sa novijim prevodima savremenih drama sa evropskih jezika i jezika Bliskog istoka na BCMS jezik.

Ukoliko žele da pronađu inspiraciju za nove prevode predlažemo zainteresovanim prevodiocima/teljkama da konsultuju:

1) selekcije konkursa ostalih komisija Eurodrama

2) vodeće evropske i svetske konkurse za dramske tekstove (Theatertreffen Stückemarkt, Maison Antoine Vitez, Heidelberger Stückemarkt, Salla Beckett…)

3) repertoare vodećih svetskih pozorišta (Royal Court, Deutsches Theater, Maxim Gorki Theater, Colline…)

4) Poznate evropske i bliskoistočne pozorišne izdavače (Methuen Drama, L’Arche, Rowohlt, Henschel…)

5) tekstove nagrađene nacionalnim/regionalnim nagradama i tekstove koji su se našli u užim krugovima.

Želimo vam srećan rad!