U cilju podrške dramskog prevodilaštva Eurodram, Evropska mreža za pozorišno prevodilaštvo, i Eurodram BCMS komisija raspisuju javni anonimni konkurs za prevode dramskih dela.

USLOVI

  • prihvataju se samo prevodi celovečernjih drama,
  • jezik prevoda treba da bude bosanski/crnogorski/hrvatski/srpski jezik,
  • dela mogu biti prevedena sa evropskih i bliskoistočnih jezika,
  • prevodi dramskih tekstova ne treba da budu stariji od pet godina (prevedeni nakon 1. januara 2013.)
  • prevodioci mogu poslati najviše jedan prevod na konkurs
  • kao kriterijum u odabiru posebno će se ceniti kvalitet prevoda, originalnosti i kvalitet dramskog teksta, relevantnost teksta za područje na kome se govori BCMS jezik i potencijal za produkciju teksta na pozorišnim scenama u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

PRIJAVA

Prijava se sastoji iz dva koraka:

1) NEPOTPISANI prevod na LATINICI u PDF formatu poslati na adresu: BCMSkonkurs@gmail.com

2) Popuniti upitnik koji se nalazi na ovom linku

Rok za slanje je 31. decembar 2018.

Rezultati konkursa biće objavljeni u martu 2019. godine.

NAGRADA

Tri prevoda sa najviše glasova će biti promovisani u EURODRAM mreži sa preko 300 članova i 30 različitih komisija, a ukoliko uslovi budu dozvoljavali, objavljeni i/ili prezentovani u okviru javnih čitanja u 2019. godini.

O EURODRAMU

Eurodram je evropska mreža pozorišnog prevodilaštva koja obuhvata jezike iz Evrope, centralne Azije i Mediterana a čiji je osnovni cilj promovisanje dramskih tekstova i prevoda. Mreža se sastoji od komisija nadležnih za četrdesetak jezika, odnosno broji tri stotine članova. Eurodram BCMS komisija zadužena je za bosanski/crnogorski/hrvatski/srpski jezik i sačinjena je od prevodilaca/prevoditeljki i pozorišnih profesionalaca/ki iz BiH, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Francuske i Češke.

Više o EURODRAM BCMS komisiji možete saznati ovde.

O prethodnim selekcijama više ovde.

Više o EURODRAM-u ovde.

Za dodatne informacije možete pisati na eurodramBCMS@gmail.com