Za sva pitanja i informacije o radu BCMS komisije možete nam se obratiti imejlom:

eurodramBCMS@gmail.com

Za sva pitanja i informacije o radu Eurodrama možete nam se obratiti imejlom:

coordination@sildav.org

Zvanični sajt Eurodrama:

www.sildav.org/eurodram