BCMS komisija Eurodrama vrši odabir tekstova svake godine.

  • U NEPARNIM GODINAMA prikupljaju se i odabiraju dramska dela napisana na BCMS jeziku koja će biti prevedena na neki drugi jezik. Rok za slanje je 31. decembar date godine, a izbor se vrši početkom naredne godine.
  • U PARNIM GODINAMA prikupljaju se prevodi dramskih dela na jezik komisije. Rok za slanje je 31. decembar date godine, a odabir se vrši početkom naredne godine.

Biraju se najviše tri teksta svake godine koji se nalaze u zvaničnoj selekciji mreže Eurodrama kojoj ima pristup 300 članova i 40 komisija.