BCMS komisija Eurodrama vrši odabir tekstova svake godine.

  • U NEPARNIM GODINAMA raspisuje se konkurs za originalni dramski tekst napisan na BCMS jeziku. Rok za slanje je 31. decembar date godine, a izbor se vrši početkom naredne godine.
  • U PARNIM GODINAMA raspisuje se konkurs za prevode savremenih stranih dramskih dela iz Evrope, severne Afrike i Bliskog istoka na bosanski/hrvatski/crnogorski/srpski jezik. Rok za slanje je 31. decembar date godine, a odabir se vrši početkom naredne godine.

Biraju se najviše tri teksta svake godine koji se nalaze u zvaničnoj selekciji mreže Eurodrama kojoj ima pristup 300 članova i 40 komisija.