Pravila konkursa

BCMS komisija Eurodrama vrši odabir tekstova svake godine.

  • U NEPARNIM GODINAMA prikupljaju se i odabiraju dramska dela napisana na BCMS jeziku koja će biti prevedena na neki drugi jezik. Rok za slanje je 31. decembar date godine, a izbor se vrši početkom naredne godine.
  • U PARNIM GODINAMA prikupljaju se prevodi dramskih dela na jezik komisije. Rok za slanje je 31. decembar date godine, a odabir se vrši početkom naredne godine.

Biraju se najviše tri teksta svake godine. Tekstovi (originalna dramska dela i prevodi dramskih dela) ulaze u izbor na dva načina:

  • PREDLOZIMA ČLANOVA KOMISIJE koji tekstove šalju na mejling listu svoje komisije
  • INDIVIDUALNIM PRIJAVAMA (pisaca, prevodilaca, izdavača, agenata itd.) koji tekstove šalju isključivo imejlom u pdf formatu na adresu BCMS komisije: eurodramBCMS@gmail.com