PRISTUPANJE KOMISIJI

Poziv za pristupanje komisiji je stalno otvoren i zainteresovani pozorišni profesionalci i prevodioci/teljke mogu svoj zahtev poslati odgovarajućoj komisiji koja će ga razmotriti.

Namera je da u svakoj od komisijau okviru mreže budu podjednako zastupljeni dramski autorki/ke i prevodioci/teljke, izdavači dramskih i teorijskih dela, članovi/ce komisija nacionalnih dramskih i pozorišnih konkursa i festivala, kao i predstavnici/ce saveza dramskih umetnika odnosno udruženja dramskih pisaca.

ZADACI ČLANOVA

Zadatak svakog člana je podsticanje sakupljanja i razmene dramskih tekstova u okviru vlastite komisije, ali i među dramaturzima, prevodiocima, agentima i književnim udruženjima. Svaki član se obavezuje da sakupi, razmeni i pročita što više tekstova i da promoviše komisiju i konkurse. Na zahtev autora/ki, učesnika/ca konkursa, članovi mogu napisati kratko mišljenje o tekstu (anonimno).

GRUPE ZA DISKUSIJU

Članovi/ce svake komisije upisani su na mejling listu komisije. Samo članovi date komisije mogu da šalju mejlove na listu, a poslate mejlove primaju svi članovi komisije. Svaki novi član treba drugima da se predstavi. Za komunikaciju u grupama za diskusiju koristi se jezik date komisije, osim ukoliko nije reč o porukama koje se tiču cele mreže.