PRISTUPANJE KOMISIJI

Poziv za pristupanje komisiji je stalno otvoren i zainteresovani pozorišni profesionalci i prevodioci/teljke mogu svoj zahtev poslati odgovarajućoj komisiji koja će ga razmotriti.

U svakoj od komisija u okviru mreže podjednako su zastupljeni dramski autorki/ke i prevodioci/teljke, izdavači dramskih i teorijskih dela, članovi/ce komisija nacionalnih dramskih i pozorišnih konkursa i festivala, kao i predstavnici/ce saveza dramskih umetnika odnosno udruženja dramskih pisaca.

ZADACI ČLANOVA

Zadatak svakog člana je:

  1. Podsticanje sakupljanja i razmene dramskih tekstova u okviru vlastite komisije, ali i među dramaturzima, prevodiocima, agentima i književnim udruženjima
  2. Promocija komisije i konkursa
  3. Učestovanje u selekciji drama i prevoda tokom konkursa
  4. Na zahtev autora/ki, učesnika/ca konkursa, članovi mogu napisati kratko mišljenje o tekstu

GRUPE ZA DISKUSIJU

Članovi/ce svake komisije upisani su na mejling listu komisije preko koje diskutuju i razmenjuju informacije i tekstove.