Pravila komisije

PRISTUPANJE KOMISIJI

Svi oni koji se razumeju u pozorište i prevodilaštvo i žele da im daju doprinos mogu da se prijave za pristupanje jednoj od komisija. Svaku prijavu odobrava odgovarajuća komisija, a procedura je veoma jednostavna. Preporučuje se predlaganje novih članova.

Teži se da u okviru mreže u svakoj od komisija budu podjednako zastupljeni dramski pisci i prevodioci, izdavači dramskih i teorijskih dela, članovi komisija nacionalnih dramskih i pozorišnih konkursa i festivala, kao i predstavnici saveza dramskih umentika odnosno udruženja dramskih pisaca.

ZADACI ČLANOVA

Zadatak svakog člana je podsticanje sakupljanja i razmene dramskih tekstova u okviru vlastite komisije, ali i među dramaturzima, prevodiocima, agentima i književnim udruženjima. Svaki član se obavezuje da sakupi, pošalje i pročita što više tekstova. Na zahtev autora članovi mogu napisati kratko mišljenje o tekstu (anonimno).

GRUPE ZA DISKUSIJU

Članovi svake komisije upisani su na mejling listu komisije. Samo članovi date komisije mogu da šalju mejlove na listu, a poslate mejlove primaju svi članovi komisije. MEO (Maison d’Europe et d’Orient) upisuje članove na listu i dužan je da predstavi svakog novog člana. Svaki novi član takođe treba drugima da se predstavi u svom odgovoru na mejl. Za komunikaciju u grupama za diskusiju koristi se jezik date komisije, osim ukoliko nije reč o porukama koje se tiču cele mreže.

KOORDINACIJA

Komisijama upravlja jedan od njihovih članova, prema pravilima koja su određena u svakoj komisiji posebno. Zadaci koordinatora/ki su:

  • Informisanje članova date komisije o pravilima funkcionisanja mreže
  • Sakupljanje i slanje što većeg broja dramskih tekstova i prevoda
  • Pronalaženje novih članova, a posebno među prevodiocima
  • Organizovanje razmena, sastanaka i selekcije tekstova
  • Slanje konačnog izbora komisije glavnim koordinatorima (MEO), zajedno sa obaveznim elementima (biografija, sažetak, odlomak iz dela…)
  • Promocija odabranih tekstova vlastite komisije (u medijima), i ukoliko je moguće promocija odabranih tekstova drugih komisija

Koordinatori/ke se pozivaju da učestvuju u organizovanju programa festivala „L’Europe des théâtres“ i da budu prisutni na godišnjem zasedanju udruženja MEO. Ukoliko je to neophodno, MEO može da pomogne koordinatoru/ki u pronalaženju sredstava za put i smeštaj. Za glavnu koordinaciju zadužen je MEO.

NAČIN GLASANJA

Svaki član glasa u godišnjem izboru tekstova i može dati ukupno 6 bodova. Najčešće 3 boda daje tekstu koji smatra najboljim, a 2 drugom i 1 trećem. Međutim, moguća je i drugačija raspodela bodova, s tim što se jednom tekstu može najviše dati 3, a najmanje 1 bod. Na primer, član može odlučiti da 6 bodova raspodeli na šest različitih tekstova (1 bod svakom) ili pak na tri teksta (po 2 boda svakom). Članovi mogu da menjaju mišljenje do datuma predviđenog za konačni izbor tekstova.